Museo Etnográfico

O sector louseiro

Industria moderna, pero fortemente arraigada no modo de vida quirogués. Na actualidade é un sector que atravesa unha fonda crise.