Museo Xeolóxico

Sala 3: A Idade dos Xeos (O Pleistoceno)

A acción dos xeos glaciares durante o Plistoceno, proceso xeolóxico que comezou hai 2,58 millóns de anos e rematou hai uns 10000 anos, maniféstanse nos restos glaciares da serra do Courel, que son interpretados aquí  tendo  en conta os restos materiais presentes sobre o terreo e as pegadas deixadas na paisaxe pola acción do xeo.