Museo Xeolóxico

Sala 5: A Minería dende a antigüidade

Os recursos mineiros do contorno natural da Serra do Courel dende a antigüidade ata os nosos días. Materiais e sistemas de explotación: o ouro, o ferro, a lousa, a calcaria e a antimonita. Cal é o seu aspecto no medio natural?, cando, onde e como se explotaron?.