A produción téxtil

O Sector téxtil conta, tamén, cunha importante tradición no Xeoparque, sobre todo nas parroquias da montaña.

La e liño traballáronse en numerosos teares como o que se exhibe no museo de Quiroga, onde se mantén viva, dende a súa apertura, a tradición das tecedeiras.

A Produción Téxtil