José Luis Lemos: Bésame en esta esquina

BÉSAME EN ESTA ESQUINA. 2021

Autor: José Luis Lemos

A partir dunha frase, o pintor propón un espazo agradable e romántico para bicarse; para iso usou unha gama de cores primaverais xunto con diversos motivos florais que evocan a mencionada estación.