Taxas dos museos de Quiroga

  Servizo Prestado

  Visita ao Museo:
  Museo EtnográficoMuseo Xeolóxico

  Data

  Interesado

  NIF / CIF

  Teléfono

  Ordenanza Aplicada

  Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola visitas aos Museos de Quiroga

  CUSTE DO SERVIZO POR APLICACIÓN DAS TARIFAS VIXENTES

  Concepto

  Cantidade

  Prezo Unitario

  Total

  Grupos de máis de 10 persoas

  1,00 €

  Rapaces de 4 a 16 anos

  1,00 €

  Maiores de 65 anos

  1,00 €

  Discapacitados

  1,00 €

  Familias numerosas

  1,00 €

  Adultos en xeral

  1,00 €

  Importe Total….

  Efectuar ingreso en:

  Entidade Bancaria

  ABANCA

  Enderezo

  Quiroga, Rúa Real, 54

  IBAN

  ES07 2080 – 0138 – 9231 – 1000 – 0015