Felipe Piñuela: Lapis Da Cultura

E 15. – OS LAPIS DA CULTURA. 2021

Estas dúas esculturas realizadas polo salamantino Felipe Piñuela prentenden poñer en valor a cultura literaria de Quiroga.

Os recoñecidos autores cuxos nomes decoran os lapis da cultura, forón elexidos non só pola aportación que fixeron á literatura galega e castelá, senón tamén por estar vinculados coas terras de Quiroga.

@s autor@s representados son: Ánxel Fole, Manuel María, Ernesto Guerra da Cal, Luz Pozo Garza, Eduardo Moreiras e as irmás Pura e Dora Vázquez.