SALA 3 – Os Cambios Climáticos

OS CAMBIOS CLIMÁTICOS DO CUATERNARIO

Os cambios climáticos Cuaternarios nas Montañas do Courel

Ss pegadas da última glaciación.

O descubrimento e exploración das covas das
Montañas do Courel abriu unha fascinante fiestra para o coñecemento dos climas
e ambientes do noso pasado, tanto a escala local coma global. Os espeleotemas
agochados nas covas do Xeoparque constitúen rexistros paleoclimáticos
excepcionais que detallaron a evolución da temperatura e humidade do noso
planeta, coma é o caso da estalagmita da Cova da Arcoia que se amosa nesta
sala, que comezou a medrar hai 550.000 anos.

As variacións climáticas rexistradas nas
estalagmitas compáranse, entre outros, cos cambios climáticos globais, que inclúen
períodos glaciares e interglaciares, e cos avances e retrocesos dos glaciares
que ocuparon os cumios das Montañas do Courel no pasado. A dinámica destes
glaciares plistocenos reconstruíuse a partir dos sedimentos glaciares e as
formas xeomorfolóxicas que deixaron no relevo actual, coma o circo da Devesa da
Rogueira. Os paneis da sala ilustran como se superpoñen ás formas actuais do
relevo á antiga posición das frontes glaciares dende o momento de máxima extensión
glaciar local ata o final da deglaciación, cando se formou a Lagoa da Lucenza
nunha cubeta de sobreescavación glaciar. Esta lagoa rexistrou os cambios na
vexetación da contorna desde os últimos 10.000 anos, incluíndo a chegada dos castiñeiros
ou da agricultura hai 4.000 anos atrás. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.